Regulamin korzystania z chaty grillowej

 

  1. W chacie grillowej zabranie się: palenia papierosów, rozpalania ognisk, posługiwania się otwartym ogniem, materiałami pirotechnicznymi. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie w miejscu do tego wyznaczonym, poza chatą grillową.
  2. Na terenie wiaty nie zezwala się na tańczenie, na życzenie gości właściciel może udostępnić wyznaczony teren do tańca.
  3. Zabrania się samodzielnego korzystania z zaplecza kuchennego chaty grillowej – pieca, grilla. Podczas organizowanych imprez do stanowiska grillowego przydzielona jest osoba z obsługi. Na życzenie gości właściciel może udostępnić przenośnego grilla na terenie ośrodka, w ściśle wyznaczonym do tego miejscu.
  4. Osoby przebywające w chacie grillowej obowiązuje Regulamin ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Dolina Czterech Stawów w Skopowie.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
  6. Opłata za imprezę w chacie grillowej nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego, wypadki losowe.
  7. Goście przebywający w chacie grillowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów oddanych do użytkowania, wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z ich winy. Za zniszczenia takie koszty ponoszą goście.

 

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Wykroczeń.

 

Strony: « Poprzednia 1 2